Автор: Мокша

През последните години масово се наложи асоцияцията на Тантра като методика за подобряване на сексуаното преживяване. Все повече преподаватели посвещават семинарите си на Тантра и предлагат начини за отключване на скритата сексуалност.

Това е напълно нормално имайки предвид конюктурата на духовен капитализъм, в която живеем, през последните 20 години. Все повече хора са заети в сферата на “духовните” услуги и се опитват да продават авторски духовен продукт, а както добре знаем сексът и драмата продават и то добре.

Живеейки в тази реалност, за много модерни хора, мерилото за успех е бройката на шалтетата в залата и продадените билети за семинар. Щом залата е пълна, значи вътре се случва нещо важно. Щом има хора на опашката пред магазина, значи продават нещо хубаво. Какво точно, не е важно…

Комбинацията на модните разтяжки от йога с преекспонираната и в същото време потисната сексуалност на модерния човек е предпоставка към профанизирането на тази древна концепция и свеждането й до техники за дишане и прекъсната еякулация.

Добре би било да обърнем внимание на древните източници, преди да си изграждаме мнение по въпроса, защото колкото по назад във времето се връщаме, толкова по-малко секс намираме в това, което днес наричаме Тантра.

Самият термин Тантра е доста неправилно използван. Ето някои дефиниции:

Тантри (Агами) – Серия от езотерични “книги” под формата на диалог между Шива и Шакти.

Тантра – Йогийска система за трансформиране на сексуалната енергия в духовна; обожаване на партньора като въплъщение на Божественото; единение на обожаващия с обекта на обожествяване; начин на богослужение.

Тантризъм / Шактизъм – Философията и практиката на горепосочените принципи. Осъзнаването и почитането на света като творчески танц / игра на Божествената Майка.

Когато погледнем древните учения много трудно бихме могли да теглим черта и да кажем: “Тази доктрина започва тук и свършва там.” Ученията са със замъглени граници, защото всички тези принципи са прилагани от хора, всеки със собствени предпочитания и афинитети. Когато говорим за Йога, Тантра и Веданта, като основа на съвременната “духовност”, можем да дадем някои определения.

Веданта, като “крайно” познание на Ведите има отоношение основно към мъжкия принцип. В центъра на Веданта е Чистото съзнание, Абсолюта, Първоизточника, Брахман…. Все “мъжки” термини. Особено формите на Адвайта Веданта могат лесно да се припознаят като вид монотеизъм. Основна отличителна черта на тези школи е монашеството. Това са школи на отречени, които са се отказали от материалното (женското – бел на авт.), за да постигнат духовното (мъжкото – бел на авт.).

Тантра (или Шактизмът) от своя страна е насочена към “женското”. Тук целта е чрез пълно отдаване на Шакти (Природатада, Майката, Преходното) да се постигне познание за Шива (Абсолюта, Непреходното). За разлика от отричането на материалното (Веданта), като път за себереализация, Тантра предлага пълно приемане на материалното, като път за духовна реализация.

Ако Веданта казва, че спасението на душата е в манастира и всяка връзка със сетивния свят е пречка пред духовното израстване, то Тантра казва, че всяка житейска ситуация, включително работата, готвенето, физическите упражнения, секстът и тн.. могат да се превърнат в средство за духовна еволюция. Тантра предлага конкретни решения (техники, ритуали) за всеки аспект от човешкия живот, за да се внесе в него божественото осъзнаване. Поради тази причина в Тантра има толкова много школи (Лява, Дясна, Бяла, Червена, Черна Тантра и тн. )

Йога е последната от великите Даршани (духовни школи) на древна Индия и обединява много от принципите им. Загърбвайки много от противоречията между отделните, изначални школи, Йога ги обединява в нова хибридна система от “упражнения”, която излиза далеч отвъд гимнастиката и фитнеса. И тук целта е себереализацията на духовно ниво, а не просто стягането на седалищната мускулатура и подобряването на подвижността на опорно-двигателния апарат.

Но нека да се върнем към това, което наричаме Тантра и да го разгледаме по-подробно, защото веднъж изяснили какво НЕ е Тантра, е добре да кажем и какво Е!

Почитането на Богинята Майка (Природата) в различните й аспекти е било основна духовна и религиозна практика за хората по цялата земя в продължение на хилядолетия. Едва с налагането на монотеистичните възгледи, започва отмирането и объркването на Шактизма, който днес се възражда под формата на Неотантризъм с ясно изразен афинитет към секса. Идеята за вечно изменящата се Природа (Шакти), която се одухотворява от вечно неизменния Дух (Шива), присъства във всяка древна религия. Сходни идеи за сливането на Духа с Материята, но с различни имена можем да намерим, още в древните шумерски и египетски текстове.

Каквито и имена и изказни средства да се използват, основната идея остава една. Чрез съзнателно усилие и практика, висшето духовно, божествено съзнание се “сваля” на материално ниво и Природата се трансформира в Божествена. Крайната цел е постигане на Съвършенство или Безсмъртие. Това означава, по един или друг начин, да се изменят природните закони и да се отиде отвъд тях, дори и отвъд смъртта.

Всяка древна Тантра система използва собствени средства, но всички си приличат по това, че разпознават различни форми на Богинята Майка. Целта е практикуващия да припознае някоя от тях и да започне да й служи и почита, като колкото повече се отдава, толкова повече реализира Божественото. Сами се досещате, че да ограничим почитането на Богинята Майка само до секса е повече от лимитирано.

Безспорно Богинята Майка е в секса, както и във всичко друго. Всичко с изключение на чистото съзнание е Богинята Майка. Материята, енергията, времето, пространството, сетивните стимули, емоциите, мислите, всичко, което се променя е Шакти. Всичко е Богинята Майка! Само вечно неизменното Космическо съзнание е Шива. То няма собствено тяло, защото тялото е Шакти!

Тук някои дами ще потрият доволно с ръце и ще кажат; “Ето на, мъжо, значи за да си духовен, трябва да ме носиш на ръце и да ме почиташ!” Донякъде са прави, но не съвсем, защото преди един мъж да може да види Богинята в партньорката си, тя трябва да прояви Божествената си природа, а това не е лесно. Не става, чрез надъхване на “женски кръгове”. Не става и чрез Йони мапинг.

По този въпрос Тантра е доста конкретна. Методите са Янтра, Мантра, Тантра. Янтра е геометричното, графично представяне на Богинята. Мантра е звуковата формула, а Тантра е книгата с инструкции, която обяснява как да се използват мантрите и янтрите. Не звучи много секси, но е факт. Трябва да се прави ясна разлика между думата тантра в този й смисъл и събирателното понятие Тантра, като съвременен еквивалент на Шактизма (почитането на Шакти – Богинята Майка).

Когато искаме да се слеем и отдадем на нещо ние трябва да го обособим. Само за малцина е възможно да се слеят с абсолюта, в неговата абстрактна неформа. За това на практикуващия се препоръчва да избере този аспект на Божественото, с който резонира най-лесно. Така се оформят различните форми на Богинята Майка. По ред причини съвременният човек резонира най-много със сексуалния аспект на Богинята, но това не означава, че другите не съществуват.

Шактиизмът, доколкото може да се проследи назад във времето, започва като форма на почит към една от десетте основни форми на Шакти. Всяка форма има своя янтра, мантра и наръчник за прилагането им (тантра). Целта е чрез медитация над янтрата и мантрата да се достигне Богинята (Шакти) и от там да се поеме по пътя на сливането й с Бога (Чистото Съзнание – Шива). Този процес може да има много различни форми, защото според Шактизма, трябва да присъства във всеки аспект на живота.

Оформят се различки школи в Тантра. Някои предписват самостоятелна практика, други групова. За трети практиката се случва по време на секс. В исторически план сексуалните практики в Тантра са най-малко разпространените, но по настоящем са най-популярните. Нещата до такава степен са се променили, че “тантристите” днес смятат всяка друга пътека за подготовка за сексуалната Тантра. Звучи добре, но днес никой не отделя много внимание на подготовката, а директно се насочва към “основното”.

Освен това няма подготвителни програми и курсове за напреднали. Няма нормативи в духовното. Има индивид, който минава по духовния си път, който е строго специфичен. За едни това е отшелничеството, за други животът сред хората, но няма по-напреднали и по-изостанали. Тантра предлага различно решение за всяка ситуация. Докато работим, ние може да се слеем с един аспект на Богинята. Докато спим с друг. Така ние трансцендираме обикновената битова ситуация в духовен акт. Когато правим любов има начин да превърнем обикновения приятен полов акт в Божествен, но това не става, чрез подтискане на еякулацията или чрез гушкане със сестрите от “кръга”.

Редовната работа с янтрите, мантрите и тантрите ни настройва на божествената честота. Така ние сме готови да видим и проявим Божественото във всеки един момент. Не става изведнъж. Не е свързано с опеделени форми на държане. Няма етикет на поведение за просветлени. Само най-общ комплекс от лични и социални правила (ями и ниями). Себерализацията не означава да се усмихваме мило на хората и да говорим позитивни неща. Да сме себереализирани означава да сме в постоянна връзка с Божественото. А това може да се постигне във всяка ситуация чрез Тантра.

Безспорно вътрешната алхимия, или концентрирането, насочването и придвижването на сексуалната енергия по системата от енергийни канали е ключов елемент от Тантра. То се постига чрез определени техники, често свързани с дишането. Ако тези техники, обаче се правят извън контекста на дълбокото търсене и преклонение пред Богинята, то те остават просто форма на smart sex. Това разбира се не е лошо, но е някак недостатъчно и недостойно по отношение на Тантра и Богинята.

Каним те да се потопиш в автентичната Тантра от 29.05 до 31.05 в Тринити Ритрийт Хаус – https://trinityretreathouse.com/events/yantra-mantra-tantra/