В съвременния свят Ом Чантинг е една от основните и най-достъпни практики в Бхакти Марга, но корените и се крият далеч назад във времето. Бхакти Марга е школата, създадена от и около Парамахамса Вишвананда. Неговият велик учител Махаватар Бабаджи дава благословията си тази техника да бъде върната на човечеството.

Парамахамса Вишвананда е напълно реализиран духовен учител. Неговата мъдрост, вдъхновение и директна връзка с най-висшите духовни измерения, служат като притегателен център за много последователи от цял свят. Учението му е всеобхватно, автентично и в същото време напълно релевантно на съвременния свят.

Ом Чантинг, или “резониране с мантрата Ом”, както го наричаме на български е нещо като визитна картичка на Бхакти Марга. Тази техника е изключително лесна за изпълнение, достъпна е за хора без специална подготовка и в същото време е много ефективна. В древността е била използвана за лечение, но сега служи и като мощно средство за пречистване на местата, където се практикува. Ефектът от Ом Чантинг се усеща на два километра от мястото, където се провежда. Ефектът е балансиращ, успокояващ и пречистващ както на физическо и емоционално, така и на кармично ниво.

Добре е Ом чантинг да се провежда на или около пълнолуние. Тогава въздействието върху емоциите е най-силно и благоприятно. Независимо кога се събират хората, за да резонират с Ом, лечебният ефект е силен и осезаем. Практиката може да се насочи към хора, които не присъстват, но имат нужда от подкрепа.

Макар практиката да изглежда лесна за учене е много важно да се провежда от обучени хора, които носят благословията на учителите. Самата практика започва с призоваване на учителите, а това може да направи само одобрен от школата представител. Без тази благословия техниката губи своята магия. Когато се направи правилно, лесно може да се усети присъствието на учителите по време на цялата практика. А това “присъствие” е изключително важно, защото именно учителите помагат да се пречисти кармата на хората. Иначе тя се разпределя между участниците в практиката, а това в най-добрия случай е неефективно.

 

Ето и няколко директни коментара от Парамахамса Вишвананда:

В призоваването са Учителите. Ом чантинг е сливане с милостта на Учителя. В момента, в който извършите призоваването, Учителите присъстват. Това е защитата, която Учителите дават, защото, работейки с хора, винаги има обмен на енергия, докато, когато правите Ом чантинг, енергията не се обменя (между хората) поради Гуру Парампара (благословията на Учителите). Ето защо благословията е много важна. Ако (водещите) нямат благословията и просто го правят, тогава опасността е всеки, който не е добре да сподели тази карма с всички в кръга.”

–––––––––––––––––––

“Ом Чантинг е от предведическо време. Това упражнение е съществувало дори преди да съществуват Ведите. Така че, няма нищо ново в това. Това е много стара практика, която попитах Махаватар Бабаджи дали трябва да върна.

Много често просто седите и пеете ОМ, без да осъзнавате какво се случва вътре във вас. Всъщност, докато правите Ом чантинг, вие се пренасяте в различни нива, различни сфери. Не си мислете, че сте единственият, който присъства там. Не, Учителят присъства с вас. Ето защо започвате да пеете ОМ, като почитате Учителя. Почитайки Учителя, вие искате благословията и присъствието на Учителя. Когато Учителят е там, няма страх от нищо. Когато Учителят присъства, вие ставате като дете. Учителят ще ви носи.

Защо отивате при гуру? Защо отивате при Учителя? Защото копнеете за нещо по-голямо, копнеете за нещо, което да ви промени и трансформира.”

– Парамахамса Вишвананда 2014 г

–––––––––––––––––––

На въпроса колко кръга на Ом чантинг са необходими, за да се промени съзнанието на хората, Гуруджи (Парамахамса Вишвананда) отговаря:

Е, имаме нужда от много! Поне по един във всеки град. Ето защо казах нека разпространим Градовете на светлината, защото са необходими поне четири кръга (на Ом чантинг) в един град, за да се трансформира и промени съзнанието на хората. „…Има нужда от редовно пеене и има нужда от поне четири групи, в зависимост от размера на града. В малък град един кръг е достатъчен… За голям град, като Париж или Франкфурт, най-малко четири групи са важни за промяната на съзнанието на хората. Ако няма четири групи, тогава една група, която пее редовно, също е много добра.“

…Не забравяйте, вие сте носителят на тази благословия и чрез тази благословия, чрез Благодатта, можете да промените много неща. Чрез тази благословия знайте, че не сте сами. Бабаджи, всички Учители и всички светии са с вас, дори самият Господ. Бхагаван Кришна казва: „Измежду всички вибрации аз съм ОМ“. И така, Той е с теб.

–––––––––––––––––––

В: Системата от чакри също ли е хармонизирана по време на Ом чантинг?

ПВ: Разбира се. Разберете, че чрез вибрацията вашето “хранилище” се запълва. Когато говорим за вибрации, това важи и за чакрите, защото чрез вибрацията на чакрите можете да проектирате цялата си енергия навън. Ако чакрите ви не вибрират, ако има определено блокиране, това ще се изяви като определени болести във вас. И така, това, което се случва по време на мантруването на ОМ е че, тази космическа вибрация пречиства чакрите, вас самите и поставя чакрите в баланс.

Автор: Мокша