Думата “ритрийт” очевидно не е българска 🙂 , но придобива все по-широка употреба. Има няколко значения, като основните са: отстъпление, оттегляне, отдръпване. В съвременната Йога култура думата означава семинар на “духовна” тема.

Ритрийт център се нарича място, където се провеждат подобен тип семинари.

Всичко това е напълно вярно, но в същото време и много повърхностно като разбиране, защото т. нар. “ритрийт центрове” са съвременните наследници на нещо много по-древно. Те са модерната форма на легендарните ашрами.

Ашрамите са места, където в уединение или в група са се оттегляли практикуващите, за да се посветят на духовна практика. В различните култури, тези структури са имали различни имена. В християнския свят тези места се наричат манастири, а преди това “пустини” или “пещери”. “Пустинници” са тези адепти, които изцяло са се отказали от светските страсти и са се посветили на Божественото. Тъй като християнството, води началото си от сухи и пустинни земи, тези адепти са се оттегляли в пустинята, но с разпространението на християнството в по-умерени райони, пустините са изчезнали, но името се е запазило.

Не случайно Рилският мансатир е изграден в близост до пещерата, където е пребивавал Св. Иван Рилски.

Като се отърсим от културните и религиозни различия, думите ашрам, манастир, “пещера” и “пустиня” означават обител, или място където живее човек или група, занимаващи се с духовна практика.

На теория това трябва да означава и ритрийт център, но това е само теория 🙂

С комерсиализирането на Йога съответно се комерсиализира и понятието ритрийт център. С отварянето на “пазарна ниша”, напълно естествено се появиха и хора, които да я запълнят. Това разбира се не е нещо лошо. Това е нормален процес. Проблемът е, че много от съвременните “ашрами” от места за лична или групова практика, се превръщат в Йога хотели. Те вече не са обители на практикуващи, а места за отдаване под наем за провеждане на Йога събития.

Когато човек практикува, част от генерираната духовна енергия отива за неговото / нейното духовно израстване. Част от енергията се насища в мястото и част от енергията може да се насочи към определена цел, кауза или човек в нужда.

Когато провежданите събитията са разнородни, когато съдържателите не са практикуващи, се получава т.нар. “смесена” енергия в тези места. На повърхността това не се усеща, но за по-сетивните е силно осезаемо. Няма как да не сте усетили разликата между един малък, уединен манастир, векове наред обитаван от монаси и един хотел.

Разбира се, много от съвременните йога събития са в сферата на “забавленията” и мястото, където се провеждат е важно да бъде атрактивно, а не наситено с духовна енергия.

Автентичните Йога събитията, обаче, трябва да се провеждат на Йога места. А една структура става Йога място, след години практика там. Човек не може да притежава ритрий център. Човек може само да се посвети на каузата “ритрийт център”.

Автор: Мокша