Мантрите са важна част от йога практиката. Те имат особена сила, защото се пеят на санскрит. Това е езикът, който някои лингвисти определят като съвършен, тъй като неговото правилно произнасяне създава една специфична вибрационна среда, която благоприятства сбъдването на всяко намерение. Чрез мантруване ние имаме достъп до едни по-фините измерения, които често са недостъпни за нас в ежеднивието ни.

След като ви разказахме какво е смисълът на символа ОМ в йога философията, днес решихме да ви представим 3 от най-мощните йога мантри.

Ом Нама Шивая

Може би втората най-популярна мантра след ом. Ом Нама Шивая обикновено се превежда по следния начин: прекланям се преди Шива, върховният бог на трансформацията, който представлява Аз-а в най-чистата му и истинска форма. Мантруването на Ом Нама Шивая ни напомня за божествеността, която самите ние носим в себе си и ни вдъхновява да живеем според на висшето си проявление.

Лока Самаста Сукино Баванту

Чрез тази мантра ние си даваме свещен обет да живеем в хармония с всички останали същества, да служим и да се отдадем на по-висшето добро. Това е мантрата на състрадателността, разбирателството и баланса, в който ние поемаме отговорност да не нараняваме никого и се доверяваме, че ще бъдем третирани със същото уважение. Лока Самаста Сукино Баванту ни припомня, че най-лесният начин да живеем прекрасен живот  е да го пожелаем на другите. В превод мантрата означава: нека всички същества бъдат щастливи и свободни, нека всички мисли, думи и действия в живота ми да допринасят за всеобщото щастие и свобода.

Ом Гам Ганапатайе Намаха

В превод от санскрит Ом Гам Ганапатайе Намаха означава: прекланям се пред бога със слонска глава, който е способен да премахне всички пречки. Това е моята молитва за благословия и защита. Мантрата на бог Ганеша провокира неговото проявление в живота ни. Божеството със слонска глава е известно като премахващия препядствията, както и като бога на успеха и мъдростта. Когато мантруваме Ом Гам Ганапатайе Намаха, ние си припомняме, че вселената винаги ни пази гърба. Че пречките и проблемите, колкото и непосилни да ни се струват, винаги могат да бъдат разрешени. Че никога не сме сами и винаги сме подкрепяни. Или както казват някои практикуващи „Не казвай на Ганеша колко са големи проблемите ти. Кажи на проблемите си колко е голям Ганеша.“

И тъй като мантрите са създадени, за да се пеят, ви поздравяваме с едно наше любимо изпълнение на Ом Гам Ганапатйе Намаха.