На 07.03.2016 в Индия беше отпразнуван празникът на великия бог Шива – Маха Шиваратри. Шива е едно от основните божества в хиндуизма. Той се почита като бог на разрушението и за него се разказват много легенди. Но Шива е име, което се използва и в йога като принцип, като представител на мъжкото начало. Кои са Шива и Шакти и какво е тяхното значение за йога практикуващия, ще ви разкажем днес.

Шива и Шакти са принципи, символи, които демонстрират дуалността на съществуването. Известни са още като Пуруша и Пракрити.

Шива (Пуруша) символизира мъжкото начало, съзнанието.

Шакти (Пракрити) символизира женското начало, енергията и действието.

Често са изобразявани като едно същество – наполовина мъж, наполовина жена, като в ръцете си Шива държи тризъбец – символ на триединството между Ишвара, Пуруша и Пракрити. Ишвара е всеприсъстващия, вечен, безформен божествен принцип. Можем да мислим за тези три принципа като за електрическа крушка – Ишвара е токът, Пуруша – светлината, а Пракрити – осветеният обект.

Шакти е принцип, който символириза енергията, силата, движението, промяната и природата. Това е женското начало, което съдържа в себе си и майчината ласка, изобилието и материята. Шакти е безусловната майчина любов. Тя е всеотдайност в най-чистата ѝ форма.

Шива, от своя страна, е принцип на чистото съзнание. Той е непроменящият се, неподвижен, неподвластен на време и пространство Наблюдател. Шива е белият екран, върху който Шакти проектира нейната шарена действителност.

Обединени, те представляват божествената същност. Срещата на тези две противоположности стапя всички противоречия и дуалности в една обща реалност. На пръв поглед полярни, Шива и Шакти не могат да съществуват един без друг. Без Шива, Шакти е енергия без цел и посока. Сама по себе си енергията не може да сътвори нищо, съзнанието я насочва, дава ѝ форма и цел. От своя страна Шива без Шакти е латентно съзнание, неспособно да се задвижи и да създава. Ето защо Шива и Шакти, макар и противоположни, са във вечен стремеж един към друг.

За йога практикуващия обединението на мъжкото и женското, на Шива и Шакти е равносилно на самадхи. За да се случи тази среща спящата Кундалини Шакти енергия трябва да се събуди и да се задвижи от нейния център в първа чакра, Муладхара. Нейният път минава през всички чакри, за да завърши накрая в Сахасрара, където я очаква Шива. При тяхното сливане практикуващият изпитва истинското значение на йога. Йога е сливане на човешкото с божественото съзнание, при което всички желания, всички нужди, стремежи, страхове и цялата дуалност на света изчезват. Това е състояние на безгранична и безпричинна радост, любов и състрадание, на тотално разбиране, на липса на всякакво привързване.

Но сливането на Шакти и Шива не е еднократен акт. Докато сме в човешко тяло съзнанието ни не може да остане вечно слято с божествената същност. То се оттегля в дома на Атман в сърдечната област (Анахата чакра), където се къпе в безбрежния океан на любовта. Човек, който живее от сърцето си, е свързан с безсмъртния Атман – вечното блаженство, а през него и с Браман – божественото съзнание. В Тринити често използваме ликът на Шива-Шакти, за да си напомняме, че има и една друга, по-висша реалност от тази на дуалностите и, че нашият стремеж е именно към нея.